Croatian English French German Italian Slovenian Spanish
Baner
Baner
Baner

Edukacija potrošača

Kliknite na sliku, kad vam se otvori stranica kliknite na "Ujedinjeno Kraljevstvo"

Medijski nas prati


Budite informirani ! Slušajte redovito radio Mrežnicu !Udruga "Korana"

Vrijeme

An error occured during parsing XML data. Please try again.

Pregled posjećenosti

Članova : 2
Sadržaj : 73
Posjete Sadržajima : 80938

PrijavnicaFacebook Like Box

AVIS - Poglavlje 23 PDF Ispis E-mail

A V I S - MIŠLJENJE EUROPSKE KOMISIJE O ZAHTJEVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA ČLANSTVO U EUROPSKOJ UNIJI

Bruxelles, 20.04.2005.


Poglavlje 23:
Zaštita potrošača i zdravlja

Pravna stečevina Zajednice obuhvaća zaštitu gospodarskih interesa potrošača (u odnosu na zavaravajuće oglašavanje i komparativno oglašavanje, isticanje cijena na proizvodima, potrošački zajam, nepoštene uvjete u prodaju na daljinu i od vrata do vrata, putovanja u paket aranžmanima, kupovinu prava na vremenski ograničenu uporabu nekretnina (timeshare), sudske naloge za zaštitu interesa potrošača, određene aspekte prodaje potrošačke robe i popratna jamstva, te prodaju na daljinu potrošačkih financijskih usluga, kao i opću sigurnost proizvoda (odgovornost za neispravne proizvode,opasne kopije proizvoda i opću sigurnost proizvoda). Države članice Europske unije trebaju učinkovito provoditi pravnu stečevinu Zajednice putem odgovarajućih instrumenata riješavanja sudskih i izvansudskih sporova kao i sustava administracije, uključujući tržišni nadzor i ulogu udruga za zaštitu potrošača.

Hrvatska je upostavila osnovni pravni okvir u odnosu na zaštitu potrošača, konkretno Zakonom o zaštiti potrošača. Također, postoje glavne strukture koje primjenjuju propise iz područja zaštite potrošača. Nacionalni program zaštite potrošača koji se donosi svake dvije godine određuje prioritetne zadatke za Hrvatsku na tom području. Ministarstvo gospodarstva nadležno je za zaštitu potrošača, a osnovano je i Vjeće za zaštitu potrošača. Tržišni nadzor u velikoj je mjeri povjeren državnom inspektoratu.

U pogledu mjera koje su vezane uz sigurnost proizvoda, riješenje za usklađivanje s odrdbama sadržanim u Direktivi EZ-a o opčoj sigurnosti proizvoda potraženo je u donošenju Zakona o općoj sigurnosti proizvoda u rujnu 2003.godine, koji će biti dopunjen Pravilnikom o zajedničkoj opskrbi informacijama. Hrvatski pravni okvir koji se odnosi na odgovornost za neispravne proizvode obuhvaća i načelo objektivne odgovornosti, definiciju štete, izuzeće od odgovornosti i teret dokaza, a temelji se na hrvatskom Zakonom o obveznim odnosima. U ovom trenutku regulativa u ovom području donekle odstupa od pravne stečevine i bit će potrebne njene izmijene i dopune.

U pogledu mjera koje nisu vezane uz sigurnost proizvoda Zakon o zaštiti potrošača, usvojen 2003. godine ima za cilj preuzeti Drektive EZ-a koje se odnose na zavaravajuće oglašavanje i komparativno oglašavanje, ugovore sklopljene izvan poslovnih prostorija, potrošačke zajmove, nepoštene uvjete u potrošačkim ugovorima, kupovinu prava na vremensku ograničenu uporabu nekretnina (timeshare), ugovore sklopljene na daljinu i na isticanje cijena na proizvodima. Zakon o turističkoj djelatnosti i Zakon obveznim odnosima djelomično su usklađeni s Direktivom EZ-a koja obuhvaća putovanja,odmore i kružna putovanja u paket aranžmanima i bit će ih potrebno izmjeniti i dopuniti.

Hrvatsko zakonodavstvo ne pokriva Direktive EZ-a o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača, o nekim aspektima prodaje potrošačke robe i popratnim jamstvima te prodaji na daljinu potrošačkim finacijskih usluga. Za navedena pitanja potrebna je je daljnja prilagodba s pravnom stečevinom Zajednice.
U području tržišnog nadzora postojeći sustav, koji se temelji na odobrenju proizvoda prije njegova stavljanja na tržište, je daleko od zahtjeva Europske unije.

Državni inspektorat odgovoran je u suradnji s ostalim javnim institucijama za provedbu propisa tržišnog nadzora.

Na snazi su osnovne odredbe o metodologiji procjene rizika, prijavi opasnih proizvoda i suradnji s proizvođačima i distributerima. Određene aktivnosti nadzora tržišta poduzimaju se za određene kategorije proizvoda. Međutim, za veliki broj ostalih proizvoda nedostaje tržišni nadzor zbog nepostojanja standarda, nedostatka sredstava za izvođenje testiranja ili nedostatka zakonskih ovlasti Državnog inspektorata. Jedino na razini Vlade i ostalih država postoji oblik razmjene informacija. Hrvatska bi imala koristi postati članicom TRAPEX-a (Sustava za prijenos podataka o štetnim posljedicama uporabe određenih proizvoda na tržištu).

U Hrvatskoj postoje dvije glavne udruge za zaštitu potrošača, ali su njihove aktivnosti uglavnom koncentrirane na području Zagreba. Postoji još jedna manja udruga u Osijeku. (ovaj podatak držimo manjkavim dijelom ovoga poglavlja jer ne uvažava podatak o postojanju i djelovanju županijskih udruga za zaštitu potrošača udruženih u «Potrošač» - Hrvaski savez udruga za zaštitu potrošača – op. I.R.). Od 2004. godine povećat će se njihova sredstva.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača udruge za zaštitu potrošača mogu se udružiti u Savez udruga za zaštitu potrošača, pravnu osobu koja je ovlaštena da, između ostalog daje mišljenja na prijedloge zakonskih propisa koji se odnose na zaštitu potrošača u saborskim raspravama.

Udrugama za zaštitu potrošača treba pružiti podršku u cilju jačanja njihove stvarne uloge u stvaranju i provedbi hrvatske politike zaštite potrošača. Vlada treba nastaviti s radom na razvijanju POKRETA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA koji će biti neovisan i učinkovito zastupati interese potrošača u Hrvatskoj.
Ne postoje posebni propisi koji bi potrošačima olakšali pristup pravosuđu. Primjenjuju se odredbe s područja građanskog prava. Još uvijek nije razvijen poseban sustav alternativnog rješavanja sporova koji se odnose na zaštitu potrošača koji je usklađen s postojećim Preporukama Europske Komisije. Udruge za zaštitu potrošača ovlaštene su pokrenuti postupke na nadležnom sudu protiv nezakonitih poslovnih aktivnosti i zavaravajućeg oglašavanja, ali slabosti hrvatskog pravosudnog sustava predstavljaju prepreku za učinkovitu provedbu.

U odnosu na informiranje i izobrazbu potrošača hrvatska nema odgovarajućih programa, iako se izrada takvog programa predviđa slijedećih godina. Aktivnosti na tom području trebale bi biti znatno pojačane.

 

Zaključak


Hrvatska će morati na ovom području poduzeti dodatne napore u usklađivanju svog zakonodavstva s pravnim stečevinom Zajednice u cilju njegovog učinkovitog preuzimanja i provedbe u srednjoročnom razdoblju. Posebni se napori trebaju usmjeriti na zakonske odredbe o odgovornosti za proizvod i mjere koje nisu vezane uz sigurnost proizvoda te provedbu sustava nadzora tržišta koji su usklađeni sa zahtjevima Europske unije.

Posebnu pozornost također treba posvetiti jačanju udruga za zaštitu potrošača i promicati razvoj neovisnog i reprezentativnog pokreta za zaštitu potrošača, kao i promicanju aktivnosti informiranja i edukacije potrošača.

 

SDPP 2015

Baner

OBAVIJEST

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača objavljen je u NN br 78/2012 i stupa na snagu 8 dana po objavi. Tako od 21. srpnja
2012.
nije dozvoljenjo naplaćivati opomene za tražbine.

Prijatelji i suradnici

Direktni prigovori

Prijave i online upiti


Ako smatrate da ste oštećeni u konzuniranju svojih potrošačkih prava iskoristite mogućnosti online prijave i pratite tijek rješavanje vašeg predmeta!


Podnesite prijavu ili nas pitajte


Provjerite status svog predmeta

Djeca kao potrošači

I djeca su potrošači
 
Kupovna moć djece
 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information