Croatian English French German Italian Slovenian Spanish
Baner
Baner
Baner

Edukacija potrošača

Kliknite na sliku, kad vam se otvori stranica kliknite na "Ujedinjeno Kraljevstvo"

Medijski nas prati


Budite informirani ! Slušajte redovito radio Mrežnicu !Udruga "Korana"

Vrijeme

An error occured during parsing XML data. Please try again.

Pregled posjećenosti

Članova : 2
Sadržaj : 73
Posjete Sadržajima : 81153

PrijavnicaFacebook Like Box

Sud časti pri HGK PDF Ispis E-mail

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoje Sud časti kojima je temeljna zadaća skrbiti o tome da članice i jedne i druge komore poštuju dobre poslovne običaje.
Glavni cilj postupka pred Sudovima časti je sklapanje nagodbe među strankama u sporu , do koje dolazi uglavnom u tzv. prethodnom postupku, (postupak mirenja) u okviru kojeg se često riješi i materijalni dio zahtjeva prijavitelja.

Hrvatska gospodarska komora
Sud časti, Dalmatinska 10, 10000 Zagreb
Telefon: 01 48 48 624
Faks: 01 48 48 625
Web-stranica: www.hgk.hr

Sve potrebne informacije o radu Sudova časti, te radi li se o ponašanju članica Hrvatske gospodarske komore koje bi se moglo sankcionirati putem ovoga Suda, zainteresirani mogu dobiti (1) telefonski gdje će im biti pružene detaljnije informacije (2) ili preko web-stranice www.hgk.hr .


Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori od 1989. godine djeluje Sud časti kao nadležni sud radi utvrđivanja povrede dobrih poslovnih običaja od strane članica Komore i izricanja mjera društvene discipline prema počiniteljima. Termin «povreda dobrih poslovnih običaja», pod kojim, zapravo, podrazumijevamo povredu onih poslovnih običaja koji su se ustalili u praksi obavljanja određene djelatnosti u prometu roba i pružanju usluga kao dobri poslovni običaji, proizlazi iz Zakona o obveznim odnosima, Zakona o trgovini te u ostalim zakonskim propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, ali i u raznim uzancama koje su prihvaćene kao pravila ponašanja u određenim djelatnostima.
Upravo iz te činjenice proizlazi i važnost utvrđivanja povrede dobrih poslovnih običaja od strane članica Hrvatske gospodarske komore, jer se izricanjem mjera društvene discipline prema počiniteljima pridonosi razvijanju dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala.
Danas, u tijeku procesa približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, sankcioniranje povreda dobrih poslovnih običaja postaje još važnije i zbog posebnih pravila EU-a o zaštiti potrošača od lošeg poslovnog ponašanja gospodarskih subjekata u prometu roba i usluga, a posebice s motrišta odredaba prvog hrvatskog Zakon o zaštiti potrošača.
Organizacija i rad Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori propisan je Pravilnikom o radu Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN 64/2001.) te ostalim općim aktima Hrvatske gospodarske komore.

Najčešće POVREDE DOBRIH POSLOVNIH OBIČAJA, a zbog kojih se podnose prijave ovome Sudu časti su:

 • nepriznavanje reklamacija kupaca, iako su osnovane, te nepostupanje sukladno pozitivnim zakonskim propisima,
 • neispunjavanje preuzetih ili ugovorenih obveza,
 • reklamiranje na štetu drugih ili iznošenje neistinitih podataka o drugoj pravnoj osobi (konkurentu),
 • nepoštivanje pravila struke,
 • kršenje odredbi općih akata Hrvatske gospodarske komore i etičkih kodeksa donesenih od strane strukovnih udruženja koja djeluju unutar HGK;
 • nepoštivanje zakonskih normi koje propisuju ponašanje pravnih osoba u prometu roba i usluga.

Prijava se može podnijeti od strane bilo pravne ili fizičke osobe (strane ili domaće), ali samo protiv članica Hrvatske gospodarske komore, a to su prvenstveno pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske i upisane su u tom svojstvu u sudske registre pri nadležnim trgovačkim sudovima.
Prijava se temeljem Pravilnika o radu Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori može predati ovome Sudu u roku od 3 mjeseca (tzv. subjektivni zastarni rok) od dana saznanja za povredu i učionica, odnosno u roku od 6 mjeseci (tzv. objektivni zastarni rok) od kada je povreda učinjena.
Ukoliko se prijava podnese izvan ovih rokova, ista će biti odbačena od strane suda zbog proteka zastarnog roka.
Prijava mora obavezno sadržavati osnovne elemente kako bi se po istoj moglo postupati:

 1. naznaku da se podnosi Sudu časti pri HGK, Zagreb, Dalmatinska 10;
 2. podaci o prijavitelju ( ime i prezime te adresa za fizičku osobu, odnosno tvrtka i adresa za pravnu osobu);
 3. podaci o prijavljenom (oznaku pravne osobe protiv koje se podnosi prijava);
 4. kratki opis povrede radi koje se prijava podnosi;
 5. podatke o vremenu kada se povreda dogodila;
 6. dokumentaciju ili druge dokaze, s kojima prijavitelj dokazuje da se povreda dobrih poslovnih običaja dogodila od strane prijavljenoga;
 7. zahtjev prijavitelja te potpis prijavitelja.

Prijava se predaje isključivo pismeno i dostavlja poštom ili se predaje osobno na adresi Suda u dva primjerka (prijava i sva dokumentacija).

S obzirom da Sud časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori nije redovan sud, pred istim se ne može voditi postupak protiv osoba bilo fizičkih bilo pravnih koje nisu članice Hrvatske gospodarske komore, niti se u prijavi može postavljati tužbeni zahtjev za naknadom materijalne štete jer to spada u nadležnost redovnih sudova.

Postupak pred Sudom časti pri HGK je besplatan, osim troškova vještačenja.
Naime ukoliko se u tijeku postupka trebaju određene činjenice važne za utvrđivanje odgovornosti prijavljenoga utvrditi putem vještačenja, angažiranje i provođenje vještačenja plaća jedna od stranaka u sporu.

Postupak se provodi u dvije odnosno tri faze i to:

 1. prethodni postupak mirenja kojeg provodi tajnik Suda časti pri HGK,
 2. prvostupanjski postupak kojeg provodi prvostupanjsko vijeće ovoga Suda koje se sastoji od 3 člana, a koji postupak završava donošenjem presude ili rješenja,
 3. drugostupanjski postupak kojeg provodi drugostupanjsko vijeće ovoga Suda u slučaju da je na odluku prvostupanjskog vijeća uložena žalba.

Napominjemo da u postupku pred ovim Sudom časti presuda postaje pravomoćna protekom roka za žalbu odnosno odlukom drugostupanjskog vijeća, te na istu nema mogućnosti podnošenja izvanrednih pravnih lijekova.

 

SDPP 2015

Baner

OBAVIJEST

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača objavljen je u NN br 78/2012 i stupa na snagu 8 dana po objavi. Tako od 21. srpnja
2012.
nije dozvoljenjo naplaćivati opomene za tražbine.

Prijatelji i suradnici

Direktni prigovori

Prijave i online upiti


Ako smatrate da ste oštećeni u konzuniranju svojih potrošačkih prava iskoristite mogućnosti online prijave i pratite tijek rješavanje vašeg predmeta!


Podnesite prijavu ili nas pitajte


Provjerite status svog predmeta

Djeca kao potrošači

I djeca su potrošači
 
Kupovna moć djece
 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information