Croatian English French German Italian Slovenian Spanish
Baner
Baner
Baner

Edukacija potrošača

Kliknite na sliku, kad vam se otvori stranica kliknite na "Ujedinjeno Kraljevstvo"

Medijski nas prati


Budite informirani ! Slušajte redovito radio Mrežnicu !Udruga "Korana"

Vrijeme

An error occured during parsing XML data. Please try again.

Pregled posjećenosti

Članova : 2
Sadržaj : 73
Posjete Sadržajima : 81196

PrijavnicaFacebook Like Box

Kome se žaliti PDF Ispis E-mail

 

INSTITUCIJE KOJIMA SE MOŽETE OBRATITI I KOJE VAM MOGU POMOĆI U ZAŠTITI VAŠIH PRAVA POTROŠAČA:


UDRUGE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA:

"MREŽNICA" - udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese

Trg hrvatskih mučenika 1, Duga Resa

telefon: 098 308-281 Branka

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

web: www.mreznica.info

 

"KORANA" - Udruga za zaštitu potrošača Grada Karlovca

Kneza Branimira 15, 47 000 Karlovac

telefon: 099 237-94-72

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

web: www.korana.hr

 

Potrošač” Hrvatski savez Udruga za zaštitu potrošača

Kneza Ljudevita Posavskoga 48, 10 000 Zagreb

telefon: 01 48 35 889

web: www.potrosac.hr

 

Savjetovalište Zagreb:

Kneza Ljudevita Posavskoga 48, 10 000 Zagreb

telefon: 01 4835 888DRŽAVNI INSPEKTORATI:

 

Središnju ured:

Onine prijava:


Petračićeva 4, 10 000 Zagreb:

telefon: 01 369 64 00


Ispostava Karlovac: Lj. Šestića 4, 47 000 Karlovac: telefon: 047 60 98 80

SUD ČASTI HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE:

Heinzlova 69/I, 10 000 Zagreb; telefon: 01 484 86 24

Organizacija i rad Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori propisan je Pravilnikom o radu Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN 64/2001), te ostalim općim aktima Hrvatske gospodarske komore.

Najčešće povrede dobrih poslovnih običaja, a zbog kojih se podnose prijave ovome Sudu časti, su:

 1. nepriznavanje reklamacija kupaca, iako su osnovane, te nepostupanje sukladno pozitivnim zakonskim propisima

 2. neispunjavanje preuzetih ili ugovorenih obveza

 3. reklamiranje na štetu drugih ili iznošenje neistinitih podataka o drugoj pravnoj osobi (konkurentu)

 4. nepoštivanje pravila struke

 5. kršenje odredbi općih akata Hrvatske gospodarske komore i etičkih kodeksa donesenih od strane strukovnih udruženja koja djeluju unutar HGK

 6. nepoštivanje zakonskih normi koje propisuju ponašanje pravnih osoba u prometu roba i usluga.


POSTUPAK ŽALBE:

Prijava mora sadržavati osnovne elemente kako bi se po istoj moglo postupati:

 1. Naznaku da se podnosi SUDU ČASTI PRI HGK, Zagreb, Dalmatinska 10

 2. Podaci o prijavitelju (ime i prezime, te adresa za fizičku osobu, odnosno tvrtka i adresa za pravnu osobu)

 3. Podaci o prijavljenom (oznaku pravne osobe protiv koje se podnosi prijava)

 4. Kratki opis povrede radi koje se prijava podnosi;

 5. Podatke o vremenu kada se povreda dogodila;

 6. Dokumentaciju ili druge dokaze, s kojima prijavitelj dokazuje da se povreda dobrih poslovnih običaja dogodila od strane prijavljeno

 7. Zahtjev prijavitelja

 8. Potpis prijavitelja


SUD ČASTI HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE:

Pravilnikom o Sudu časti HOK-a( NN 62/02) razrađene su povrede zbog kojih se može podnijeti prijava ovom sudu, te su utvrđeni i drugi uvjeti za njeno podnošenje.
Povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju obrta zbog kojih se protiv obrtnika- člana Hrvatske obrtničke komore može podnijeti prijava sudu časti smatra se naročito:

 1. postupak, djelo ili izjava usmjereni na rušenje ugleda drugih obrtnika

 2. neispunjavanje preuzetih ili ugovorenih obveza;

 3. prodaja proizvoda ili pružanje usluga loše kvalitete pod vidom dobre kvalitete;

 4. reklama na štetu drugih obrtnika ili potrošača,

 5. prodaja tuđih proizvoda kao vlastitih ;

 6. prilikom izvršene usluge neregularan način naplate (više od istaknute važeće tarife, neizdavanje računa i slično)

 7. odbijanje izvršenja usluge;

 8. nepoštivanje pravila struke.


Osnovni uvjet da je osoba protiv koje se želi podnijeti prijava član HOK-a, kao i da od saznanja za povredu i učinioca nije proteklo više od 3 mjeseca( tzv. Subjektivni zastarni rok), kao ni 6 mjeseci od dana kada je povreda učinjena( tzv. Objektivni zastarni rok). Tako je u prijavi koja se zajedno sa svim prilozima podnosi u četiri primjerka potrebno navesti:

 1. Naznačiti da se podnosi Sudu časti HOK-a, Zagreb, Ilica 49/2

 2. Podatke o prijavljenom: ime i prezime ili JMBG; te sjedište radnje

 3. Podatke o podnositelju prijave: ime i prezime, adresa, broj telefona

 4. Kratak opis povrede radi koje se prijava podnosi

 5. Podatke o vremenu kada se povreda dogodila( mjesec i godina)

 6. Isprave i slično ( ugovori, računi, potvrde, ponude) kojima se dokazuju navodi iz prijave

 7. Podatke o svjedocima( ime, prezime, adresa) koji mogu potvrditi navode iz prijave ukoliko ne postoje drugi dokazi

 8. Podatak o tome je li radi rješavanja nastalog spora pokrenut postupak pred redovnim sudom ili je već redovni sud donio presudu.

 9. Prijava mora biti potpisana od podnositelja.

 

SANITARNA INSPEKCIJA:

 

Odjel za središnju Hrvatsku: telefon: (01) 46 07 553,

 

Odsjek za Karlovačku županiju – područna jedinica sa sjedištem Karlovcu:

Vraniczanyeva 4, 47 000 Karlovac;

telefon: 047 656 184,

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ,

a u slučaju incidentnih stanja kada je ugroženo zdravlje ljudi dežurni mobitel 091 160 01 02

 

Ispostava Duga Resa:

Trg sv. Jurja 1, 47250 Duga Resa;

telefon: 047/811-711,

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 Temeljna uloga Sanitarne inspekcije je obavljanje nadzora nad provođenjem propisa kojima se utvrđuje zaštita zdravlja ljudi. Kroz svoje svakodnevne djelatnosti, Sanitarna inspekcija realizira sljedeće zadaće nadzora nad:

 1. provedbom mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

 2. proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opće uporabe

 3. vodom za piće te građevinama i uređajima za opskrbu vodom za piće

 4. prometom, korištenjem i zbrinjavanjem otrova 2 i 3 skupine

 5. prometom na malo lijekova, medicinskih i homeopatskih proizvoda

 6. otpadnim vodama i krutim otpadom te građevinama za njihovu obradu i uklanjanje

 7. ispitivanjem sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta u postupku izdavanja građevinske i uporabne dozvole

 8. sanitarno-tehničkim uvjetima u objektima gospodarske djelatnosti na području zdravstva, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije i ostalim javnim mjestima

 9. osobama zaposlenim na radnim mjestima na kojima mogu, s obzirom na zdravstveno stanje, ugroziti zdravlje ostalog pučanstva.

 10. provedbom mjera zaštite pučanstva od štetnog djelovanja duhanskih prerađevina.

 

"PLAVI VAL"

Udruga za zaštitu potrošača Šibensko-Kninske županije specijalizirana je za područje turističko-ugostiteljskih usluga, ekologije i održivog razvoja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SDPP 2015

Baner

OBAVIJEST

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti potrošača objavljen je u NN br 78/2012 i stupa na snagu 8 dana po objavi. Tako od 21. srpnja
2012.
nije dozvoljenjo naplaćivati opomene za tražbine.

Prijatelji i suradnici

Direktni prigovori

Prijave i online upiti


Ako smatrate da ste oštećeni u konzuniranju svojih potrošačkih prava iskoristite mogućnosti online prijave i pratite tijek rješavanje vašeg predmeta!


Podnesite prijavu ili nas pitajte


Provjerite status svog predmeta

Djeca kao potrošači

I djeca su potrošači
 
Kupovna moć djece
 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information