Održana sedma informativno-edukativna radionica u sklopu projekta "Potrošačka školica"

U subotu, 11. siječnja 2020. godine, u Demokratskom rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, održana je sedma informativno - edukativna radionica u sklopu projekta "Potrošačka školica" s temom "Materijalni nedostatak stvari i garancija".

Predavanje su održali voditeljica projekta Monika Milčić i izvoditelj na projektu Dean Radišić iz „MREŽNICE“ – udruge za zaštitu potrošača grada Duge Rese, te su potrošačima kasnije pomogli u rješavanju njihovih konkretnih problema. Svi su polaznici radionice dobili i informativni letak s najvažnijim informacijama.

  

Voditeljica projekta Monika Milčić upoznala je sudionike radionice s materijalnim nedostatakom stvari, odnosno slučajevima u kojima on postoji i za koje prodavatelj odgovara. Posebno je istaknula kako se pretpostavlja se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. 

Također je navela da u slučaju kupovine putem interneta na području EU, potrošač ima pravo vratiti kupljeni proizvod u roku od 14 dana i dobiti povrat novca i ne mora objašnjavati trgovcu zašto se predomislio.

Gospodin Dean Radišić potrošače je educirao o nedostacima za koje prodavatelj ne odgovara. Posebno je naglasio da potrošač koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku može po svom izboru:

  1. zahtijevati od prodavatelja da nedostatak ukloni,
  2. zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostatka,
  3. zahtijevati sniženje cijene,
  4. izjaviti da raskida ugovor.

Objasnili su kako pozivanje na materijalnu odgovornost prodavatelja bolje štiti potrošača od garancije, jer ako proizvođač jamči za ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje potrošaču, potrošač može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača, da (1.) stvar popravi u razumnom roku ili, ako to ne učini, da mu umjesto nje (2.) preda ispravnu stvar, a garancija ne isključuje primjenu pravila o odgovornosti prodavatelja za nedostatke stvari.

Zahvaljujemo svima koji su došli na radionicu, a osobito gradu Dugoj Resi i gospodinu Igoru Črnugelju što su nam ustupili prostor Demokratskog rasadnika za održavanje sedme informativno-edukativne radionice, te vas sve pozivamo na osmu radionicu u subotu 08. veljače 2020. godine s temom "E-trgovina i financijske usluge". Nositelj iduće radionice  je partner na projektu „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske.

Nositelj projekta „Potrošačka školica“ je „MREŽNICA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese, a „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske je partner na projektu „Potrošačka školica“ kojeg financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 47.704,55 kuna kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektnima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini.

Back to Top