Odgoda posljednje radionice u sklopu projekta "Potrošačka školica"

Poštovani,

obzirom da su prema Odluci Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, KLASA:810-01/20-04/02, URBROJ: 2133/1-01-01/02-20-20, od 12. ožujka 2020. godine odgođena sva javna okupljanja na području Karlovačke županije, odgađa se posljednja informativno-edukativna radionica u sklopu provedbe projekta „Potrošačka školica“, koja se trebala održati u subotu, 14. ožujka 2020. godine, u Demokratskom rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, do donošenja Odluke o opozivu iste.

Srdačan pozdrav,

 

„MREŽNICA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese

Back to Top