ODRŽANA POSLJEDNJA INFORMATIVNO-EDUKATIVNA RADIONICA U SKLOPU PROJEKTA "POTROŠAČKA ŠKOLICA"

U subotu, 25. travnja 2020. godine održana je, putem Zoom Cloud Meetings platforme, posljednja informativno - edukativna radionica u sklopu projekta "Potrošačka školica" s temom "Zakonodavni okvir i prava potrošača u EU".

Predavanje o zakonodavnom okviru i pravima potrošača u Europskoj uniji održali su voditeljica projekta Monika Milčić i izvoditelj na projektu Dean Radišić, te su potrošačima pomogli u rješavanju njihovih konkretnih problema. Svi su polaznici radionice, putem e-maila, dobili i informativni letak s najvažnijim informacijama.

 

Voditeljica projekta Monika Milčić upoznala je sudionike radionice s izvorima prava u Republici Hrvatskoj i izvorima prava Europske unije. Dva su glavna izvora prava EU-a: primarno pravo i sekundarno pravo, koje države članice moraju poštovati i primjenjivati. Primarno pravo uspostavljeno je ugovorima kojima se utvrđuje pravni okvir Europske unije. Sekundarno pravo sastoji se od pravnih instrumenata koji se temelje na tim ugovorima, kao što su uredbe, direktive, odluke i sporazumi. Uz to, postoje i opća načela prava EU-a, sudska praksa koju je razvio Sud Europske unije i međunarodno pravo. Posebna je značajka prava EU-a činjenica da može biti izravno izvršivo na sudovima država članica EU-a („izravan učinak”) te da se zakoni država članica EU-a mogu smatrati neprimjenjivima kad su u proturječju s pravom EU-a.

Gospodin Dean Radišić potrošačima je približio Europski potrošački centar. Europski potrošački centar Hrvatska dio je mreže Europskog potrošačkog centra (ECC-Net) koji daje savjete i osigurava informacije o prekograničnoj kupovini te pomaže potrošačima u suradnji s drugim Europskim potrošačkim centrima u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova. Potrošači se obraćaju Europskom potrošačkom centru u državi svog prebivališta, koji pritužbu prosljeđuje na daljnje postupanje Europskom potrošačkom centru u zemlji sjedišta trgovca. U Republici Hrvatskoj Europski potrošački centar smješten je i djeluje u okviru Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Također, upoznao ih je s Platformom za online rješavanje potrošačkih sporova i RAPEX sustavom. Europsku platformu za internetsko rješavanje sporova pruža Europska komisija kako bi omogućila pristup kvalitetnom rješavanju sporova i tako osigurala sigurniju i pravedniju kupnju na internetu. RAPEX sustav (Rapid alert system fordangerous consumer products) brzog obavještavanja između država članica i Europske komisije kada se na tržištu nalazi nesiguran proizvod odnosno proizvod koji predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali na radionici i podržali provedbu projekta "Potrošačka školica".

Nositelj projekta „Potrošačka školica“ je „MREŽNICA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese, a „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske je partner na projektu „Potrošačka školica“ kojeg financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 47.704,55 kuna kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektnima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini.

 

Back to Top