Završetak projekta Potrošačka školica

Prije točno godinu dana započela je provedba projekta “Potrošačka školica”. Nositelj projekta je “MREŽNICA” – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese. Udruga Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske je partner na projektu “Potrošačka školica”. Projekt je u 100% iznosu financiralo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godine.

Tijekom 12 mjeseci provedbe projekta održano je devet informativno-edukativnih radionica na razne teme, izrađena su dva stručna članka (jedan na temu „Opća prava potrošača“ a drugi na temu „Garancija – mit ili instrument zaštite potrošača“) i snimljene su i emitirane tri radio emisije na Radio Mrežnica. 

Prva informativno-edukativna radionica održana je 06. srpnja 2019. godine. Tema prve radionice bila su Opća prava potrošača te su na njoj potrošačice i potrošači saznali da imaju pravo na obaviještenost, pravo na siguran proizvod, pravo na pisani prigovor, pravo na reklamaciju prema pružateljima javnih usluga, pravo na podnošenje prijave Tržišnoj inspekciji, pravo na popravak, zamjenu, sniženje cijene ili povrat novca kod neispravnog proizvoda, pravo na jednostrani raskid ugovora (u određenim situacijama), pravo na zaštitu od nepoštenih ugovornih odredbi, pravo na alternativno rješavanje potrošačkog spora i pravo na besplatni upis u registar “NE ZOVI”.

Tjedan dana kasnije održana je druga informativno-edukativna radionica na temu Ovrha. Na radionici su objašnjeni pojmovi vezani uz ovrhu te je pojašnjen ovršni postupak kroz radnje i pravne lijekove koje potrošač ima na raspolaganju prema Ovršnom zakonu. Na radionici je predstavljena nova novelu Ovršnog zakona čiji je cilj veća zaštita ovršenika: više neće biti deložacije u zimskom razdoblju, bit će manji troškovi postupka i proširena su primanja koja su izuzeta iz ovrhe. Potrošači su informirani o tome da će novi Ovršni zakon zaštiti i dužnika jer će omogućiti veću sigurnost dostave, odnosno omogućit će dostavu putem oglasne ploče uz obvezno slanje obavijesti dužniku u poštanski sandučić i osobni korisnički pretinac – e-Građani.

Nakon ljetne pauze održana je treća informativno-edukativna radionica, 07. rujna 2019. godine, na kojoj su se potrošači educirali o Pravima iz javnih usluga – komunalne usluge i usluge odvoza biorazgradivog i mješovitog otpada. Predstavljen je pravni okvir za odvoz otpada , sustavi sakupljanja komunalnog otpada, te obveze korisnika i davatelja javne usluge. Na radionici je bila i direktorica Čistoće Duga Resa gospođa Josipa Škrtić Pucarević koja je potrošačima odgovorila na njihove upite vezano uz sakupljanje i odvoz glomaznog otpada i račune koje su dobili.

Tema četvrte informativno-edukativne radionice bili su Suvlasnički odnosi. U listopadu su potrošači saznali da ako više osoba ima neku stvar u svome vlasništvu tako da svakoj pripada po dio toga prava vlasništva, računski određen razmjerom prema cijelom pravu vlasništva te stvari, sve su one suvlasnici te stvari a dijelovi prava vlasništva koji im pripadaju njihovi su suvlasnički dijelovi.

Na petoj informativno-edukativnoj radionici na temu Telekomunikacijske usluge i RTV pristojba potrošači su upoznati s pretplatničkim ugovorom, odnosno da se ugovor s operatorom može sklopiti u poslovnim prostorijama operatora, izvan poslovnih prostorija, na daljinu i zahtjevnom za prijenos broja drugom operatoru te da obavezno trajanje ugovora ne može biti dulje od dvije godine. Potrošači su također saznali da je RTV pristojba državna potpora koju su obvezni plaćati svi vlasnici ili posrednici prijamnika u Republici Hrvatskoj u cilju osiguravanja sredstva za rad javnog medijskog servisa te financiranje Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti medija i rada Hrvatskog audio-vizualnog centra.

Zadnja radionica u 2019. godini održana je 07. prosinca a tema šeste informativno-edukativne radionice bila je Ravnopravnost potrošača i direktni marketing trgovca. Potrošači su informirani i educirani o geografskoj ravnopravnost potrošača, dobnoj ravnopravnost potrošača, spolnoj ravnopravnosti potrošača te ravnopravnost potrošača i trgovca na tržištu potrošačima u prvom dijelu radionice. Dok su u drugom dijelu radionice saznali da direktni marketing trgovaca podrazumijeva komunikaciju, bilo kojim sredstvom, oglašivačkog ili marketinškog materijala koju je proveo izravni trgovac ili netko u njegovo ime, a koja je usmjerena na određene pojedince uz korištenje njihovih osobnih podataka za kontakt (uključujući poštansku adresu, telefonski broj, adresu e-pošte, broj mobilnog telefona, faksimil, osobni račun na društvenim medijima i slično.

U subotu 11. siječnja 2020. godine održana je sedma informativno-edukativna radionica na temu Materijalni nedostatak stvari i garancija. Potrošači su upoznati s materijalnim nedostatkom stvari, odnosno slučajevima u kojima on postoji i za koje prodavatelj odgovara. Posebno je istaknula kako se pretpostavlja se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka. Dakle, na sedmoj-informativno edukativnoj radionici potrošači su educirani o razlici između materijalnog nedostatka stvari i garancije.

Osma informativno-edukativna radionica na temu e-trgovina i financijske usluge održana je 08. veljače 2020. godine. Potrošači su saznali da što se e-trgovine tiče trebaju pripaziti da ne nasjednu na “nevjerojatne ponude”, da odaberu siguran način plaćanja, da cijena ponude prikazana na početku mora biti konačna cijena u koju su uključeni PDV i ostala davanja te mogući administrativni troškovi, da troškovi i mogućnosti dostave moraju biti jasno objašnjeni a njihova cijena jasno navedena, da će možda morati platiti PDV, carinsku pristojbu i troškove prijevoza ako kupuju izvan EU, da ne dostavljaju svoje osobne podatke i podatke o svojim financijama te da budu oprezni pri podizanju “brzih” kredita putem interneta. U dijelu financijske usluge potrošači su informirani o razlici između debitne i kreditne kartice, o kreditima i oblicima štednje.

Zadnja deveta informativno-edukativna radionica trebala je biti održana 14. ožujka 2020. godine povodom Svjetskog dana prava potrošača. Međutim, zbog osjetnog pogoršanja epidemiološke situacije uzrokovane virusom Covid-19 i Odluke Stožera civilne zaštite Karlovačke županije, KLASA:810-01/20-04/02, URBROJ: 2133/1-01-01/02-20-20, od 12. ožujka 2020. godine kojom su odgođena sva javna okupljanja na području Karlovačke županije, radionica na temu Zakonodavni okvir i prava potrošača u EU je odgođena te je održana 25. travnja 2020. godine putem Zoom Cloud Meetings platforme.  Potrošači su upoznati s izvorima prava u Republici Hrvatskoj i izvorima prava Europske unije. Potrošači su educirani o radu Europskog potrošačkog centra odnosno saznali su da se obraćaju Europskom potrošačkom centru u državi svog prebivališta, koji pritužbu prosljeđuje na daljnje postupanje Europskom potrošačkom centru u zemlji sjedišta trgovca. Potrošači su educirani o Europskoj platformi za internetsko rješavanje sporova koju pruža Europska komisija kako bi omogućila pristup kvalitetnom rješavanju sporova te na taj način osigurala sigurniju i pravedniju kupnju na internetu. Upoznati su i s RAPEX sustavom (Rapid alert system fordangerous consumer products) koji služi za brzo obavještavanje između država članica i Europske komisije kada se na tržištu nalazi nesiguran proizvod odnosno proizvod koji predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

Sve informativno-edukativne radionice, osim zadnje, održane su u Pučkom otvorenom učilištu Duga Resa zahvaljujući susretljivosti Grada Duge Rese i vodstva Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa.

Nositelj projekta „Potrošačka školica“ je „MREŽNICA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese, a Potrošačica – društvo za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske je partner na projektu „Potrošačka školica“ kojeg financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 47.704,55 kuna kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektnima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini.

 

Back to Top