Djeca kao potrošači 2

U Dugoj Resi 12. svibnja 2015. u OŠ Vladimir Nazor uspješno je održano uvodno predavanje. Voditeljica projekta Mateja Lenard predstavila je učenicima viših razreda plan i program budućih aktivosti. Razgovaralo se o raznim temama, na koji su način djeca potrošači, koja su njihova prava, kako na njih utječu reklame, pravilna prehrana i slično.

Naime, projekt „Djeca kao potrošači 2“provodi “Mrežnica” – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese uz potporu Grada Duge Rese. Početak projekta počeo je u svibnju, a trajat će sve do kraja godine. U projektu će sudjelovati učenici viših razreda osnovnih škola, kroz razne radionice i predavanja predviđeno je da, uz pomoć voditeljice projekta i drugih suradnika, učenici sami postanu glavni akteri u informiranju i educiranju o pravima potrošača, izrađivat će letke i brošure, kratkometražne filmiće.

 

Meteja Lenard

Back to Top