Nastavak projekta "Djeca kao potrošači"

Duga Resa - Predavanje o nepoštenoj poslovnoj praksi, utjecaju reklama i deklaracijama aditiva u prehrani održano je u OŠ "Vladimir Nazor" u sklopu projekta "Djeca kao potrošači 2".

Uz to, filmska grupa pod mentorstvom učiteljice Nikoline Vrbanić snimala je kratkometražni film koji će predstaviti po završetku projekta. Radi se na dizajniranju i uređivanju letka koji će biti dostupan svim potrošačima.

Učenici su na taj način postali glavni akteri u informiranju i educiranju o pravima potrošača.   Djeca kao potrošači 2

  • djeca_potrosaci2_01
  • djeca_potrosaci2_02
  • djeca_potrosaci_IIdio1
  • djeca_potrosaci_IIdio2
  • djeca_potrosaci_IIdio3
  • djeca_potrosaci_IIdio4
  • djeca_potrosaci_IIdio5
Back to Top