Održana druga informativno-edukativna radionica u sklopu projekta "Potrošačka školica"

U subotu, 13. srpnja 2019. godine, u Demokratskom rasadniku Pučkog otvorenog učilišta Duga Resa, održana je druga informativno - edukativna radionica u sklopu projekta "Poštrošačka školica" s temom "Ovrha".

Predavanje o ovrsi održali su gospođa Marija Perušić struč.spec.oec, iz udruge „POTROŠAČICA“ – društva za zaštitu potrošačica Hrvatske te voditeljica projekta Monika Milčić, i izvoditelj na projektu Dean Radišić, te su potrošačima kasnije pomogli u rješavanju njihovih konkretnih problema. Svi su polaznici radionice dobili i informativni letak s najvažnijim informacijama.

 

Na radionici su objašnjeni pojmovi vezani uz ovrhu te je pojašnjen ovršni postupak kroz radnje i pravne lijekove koje potrošač ima na raspolaganju prema Ovršnom zakonu.

Gospođa Marija Perušić definirala je ovrhu kao sustav radnji (postupak) za prisilno ostvarenje tražbina, a provodi se na temelju ovršne isprave (presuda ili druga sudska ili upravna odluka, nagodba, ovršna javnobilježnička isprava, druga ovršna isprava) ili vjerodostojne isprave (račun, obračun kamata, izvadak iz poslovnih knjiga, javna isprava, po zakonu ovjerovljena privatna isprava, druga vjerodostojna isprava). Ispričala je svoje vlastito iskustvo s ovrhom te dala preporuke svima kako se nositi u takvoj situaciji.

Voditeljica projekta Monika Milčić upoznala je sudionike radionice sa zaštićenim računom. Istaknula je da ako je račun ovršenika blokiran ili ovršenik raspolaže informacijom da je u Fini zaprimljena osnova za plaćanje po kojoj će biti ovršen, može u Fini zatražiti otvaranje posebnog (zaštićenog) računa na koji će se isplaćivati primanja koja su izuzeta od ovrhe ili nad kojima je ovrha ograničena, kako bi ovršenik njima mogao slobodno raspolagati. Otvaranje posebnog računa može zatražiti i osoba (potrošač) čiji računi nisu blokirani ako uz zahtjev za otvaranje zaštićenog računa priloži presliku osnove za plaćanje iz koje je vidljivo da je određena ovrha na njegovim novčanim sredstvima.

Gospodin Dean Radišić potrošačima je objasnio pravne lijekove i ovršni postupak. Protiv rješenja o ovrsi na temelju ovršne isprave moguće je podnijeti žalbu u roku od 8 dana od dostave rješenja, a žalba ne odgađa provedbu ovrhe, dok je protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave moguće je podnijeti prigovor u roku od 8 dana. Pravodobni i dopušteni prigovor protiv javnobilježničkog rješenja na temelju vjerodostojne isprave (podnosi se javnom bilježniku, ali o njemu odlučuje sud) postupak preusmjerava u parnicu koja se nastavlja pred sudom, a u kojoj stranke, sada tužitelj (bivši ovrhovoditelj) i tuženik (bivši ovršenik), moraju dokazati svoje navode da bi uspjeli u postupku. Ako su ostvarene pretpostavke propisane Ovršnim zakonom, ovršenik ima pravo na odgodu ovrhe.

Predavači su kroz predavanje predstavili i novu novelu Ovršnog zakona koja treba biti donijeta ove godina, a čiji je cilj veća zaštita ovršenika.

Zahvaljujemo svima koji su došli na radionicu, a osobito gradu Dugoj Resi i gospodinu Igoru Črnugelju što su nam ustupili prostor Demokratskog rasadnika za održavanje druge informativno-edukativne radionice, te vas sve pozivamo na treću radionicu u subotu 07. rujna 2019. godine s temom „Prava iz javnih usluga – komunalne usluge i usluge odvoza biorazgradivog i mješovitog otpada“ koju će izvoditi voditeljica projekta Monika Milčić, i izvoditelj na projektu Dean Radišić.

Nositelj projekta „Potrošačka školica“ je „MREŽNICA“ – udruga za zaštitu potrošača grada Duge Rese, a „POTROŠAČICA“ – društvo za zaštitu potrošačica Hrvatske je partner na projektu „Potrošačka školica“ kojeg financira Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u iznosu od 47.704,55 kuna kroz Javni natječaj za dodjelu financijske podrške projektnima udruga koje djeluju u području zaštite prava potrošača u 2019. godini.

 

Back to Top