Prije nego što ga platite, provjerite rokove za zastaru

Za porezne obveze zastara nastupa nakon šest godina, a najduži je rok zastare, deset godina, za tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela. Nerijetko na kućne adrese dođu opomene za neplaćene račune otprije nekoliko godina.

Potvrdu o plaćanju je teško pronaći čak i onim građanima koji vrijedno spremaju svu dokumentaciju, a prva reakcija je tada često – platiti račun kako bi se smanjili kasniji eventualni troškovi sudskih troškova ili ovrhe. 

Zato je bitno znati da na računima za režije postoje rokovi zastare te da ih nije potrebno platiti nakon što nastupi zastara.

Zakon o obveznim odnosima definira da, kad je riječ o računima za režije, poput računa za struju, toplinsku energiju, vodu, usluge dimnjačara, čistoću, televizijsku pristojbu, poštanske usluge, račune za internet, telefon, oni zastarijevaju godinu dana nakon što prođe rok dospijeća u kojem je račun trebao biti plaćen.

Dakle – račun za, primjerice, struju kojemu je rok naplate (datum dospijeća) bio 25. studenoga 2020. godine zastarijeva 26. studenoga 2021. godine i s tim datumom potrošač više nije dužan platiti sporni račun.

Nešto duži rok zastare, tri godine, računa se kod obaveza koje ne ovise o mjesečnoj potrošnji, poputkomunalne naknade. Zastara nakon tri godine primjenjuje se i za pričuvu, dopunsko zdravstveno osiguranje, najamninu, naknadu štete, kao i sve obveze vezane za osiguranje, osim životnog, za koje zastarijevaju nakon pet godina.

Za porezne obveze zastara nastupa nakon šest godina, a najduži je rok zastare, deset godina, za tražbine utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela.

Nerijetko na kućne adrese dođu opomene za neplaćene račune otprije nekoliko godina. Potvrdu o plaćanju je teško pronaći čak i onim građanima koji vrijedno spremaju svu dokumentaciju, a prva reakcija je tada često – platiti račun kako bi se smanjili kasniji eventualni troškovi sudskih troškova ili ovrhe.

Zato je bitno znati da na računima za režije postoje rokovi zastare te da ih nije potrebno platiti nakon što nastupi zastara.

Zakon o obveznim odnosima definira da, kad je riječ o računima za režije, poput računa za struju, toplinsku energiju, vodu, usluge dimnjačara, čistoću, televizijsku pristojbu, poštanske usluge, račune za internet, telefon, oni zastarijevaju godinu dana nakon što prođe rok dospijeća u kojem je račun trebao biti plaćen.

Dakle – račun za, primjerice, struju kojemu je rok naplate (datum dospijeća) bio 25. studenoga 2020. godine zastarijeva 26. studenoga 2021. godine i s tim datumom potrošač više nije dužan platiti sporni račun.

Nešto duži rok zastare, tri godine, računa se kod obaveza koje ne ovise o mjesečnoj potrošnji, poputkomunalne naknade. Zastara nakon tri godine primjenjuje se i za pričuvu, dopunsko zdravstveno osiguranje, najamninu, naknadu štete, kao i sve obveze vezane za osiguranje, osim životnog, za koje zastarijevaju nakon pet godina.

Poslovni

Back to Top