Obrazac o jednostranom raskidu ugovora

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU (primjer) *

  1. Ime, prezime i adresa potrošača ____________________
  2. Prima [naziv i sjedište trgovca]
  3. Ja _____________________ ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge (odabrati)_________________, naručene/primljene dana ______________________

– potpis potrošača (samo ako se ovaj obrazac ispunjava na papiru),

– datum.

 

* Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/2014)

 

OBRAZAC O JEDNOSTRANOM RASKIDU (primjer) - pdf

Back to Top